Snö


Vi både gör snön och tar bort den. På hösten tillverkar vi snön till backar och spår.

På vintern plogar vi med våran Massey utrustad med både skopa och slunga

Dessutom är Ulf en hejare i pistmaskinen och kan därför hoppa in i en sådan också om det behövs.